خانه برگردان‌ها کمیک ها برگردان کمیک: Injustice 2 (22 شماره)

برگردان کمیک: Injustice 2 (22 شماره)

46 دقیقه خوانده شده

پیش زمینه ی داستان ویدئو گیم مورد انتظار اینجاستس ۲ از همینجا شروع میشه! نویسنده ی اصلی اینجاستس، تام تیلور داستان رو بلافاصله بعد از سری “injustice: Gods among us” شروع میکنه. سوپرمن زندانی شده و این به بتمن بستگی داره که دوباره دنیا رو به حالت قبل برگردونه. ولی با حذف کردن رژیم آیرن فیست سوپرمن، بقیه ی نیروها میخان که جای خالیش رو پر کنن.
و بتمن متحد های زیادی براش باقی نمونده که بتونه جلوشونو بگیره


دریافت این سری کمیک

نام: Injustice 2 #1

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: مهراب

ویراستار: مهراب

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۳ از ۱۰

حجم: ۹ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #2

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۲

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: مهراب

ویراستار: مهراب

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۸ از ۱۰

حجم: ۱۱ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #3

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۳

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: مهراب

ویراستار: مهراب

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۷ از ۱۰

حجم: ۱۱ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #4

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۴

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: اردوان روشن بین

ویراستار: اردوان روشن بین

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۷ از ۱۰

حجم: ۹ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #5

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۵

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: امیرجسین جمشیدی

ویراستار: امیرحسین جمشیدی

گرافیست: علی فرمت

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۹٫۱ از ۱۰

حجم: ۱۲ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #6

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۶

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: محمدفرید قاسمیان

ویراستار: محمدفرید قاسمیان

گرافیست: محمدفرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۳ از ۱۰

حجم: ۸ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #7

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۷

نویسنده: تام تیلور

طراح: دنیل سامپر

مترجم: مهدی نیری

ویراستار: مهدی نیری

گرافیست: محمدفرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۹٫۱ از ۱۰

حجم: ۱۰ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #8

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۸

نویسنده: تام تیلور

طراح: دنیل سامپر

مترجم: امیرحسین جمشیدی

ویراستار: امیرحسین جمشیدی

گرافیست: علی فرمت

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۹ از ۱۰

حجم: ۱۰ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #9

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۹

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: مهدی نیری

ویراستار: مهدی نیری

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۱ از ۱۰

حجم: ۸ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #10

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۰

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: مهدی نیری

ویراستار: مهدی نیری

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۵ از ۱۰

حجم: ۹ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #11

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۱

نویسنده: تام تیلور

طراح: مایک اس. میلار

مترجم: اردوان روشن بین

ویراستار: اردوان روشن بین

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۷٫۶ از ۱۰

حجم: ۱۳ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #12

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۲

نویسنده: تام تیلور

طراح: مایک اس. میلار

مترجم: مهدی نیری

ویراستار: مهدی نیری

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۷٫۲ از ۱۰

حجم: ۱۳ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #13

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۳

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: مهراب

ویراستار: مهراب

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۹٫۳ از ۱۰

حجم: ۱۰ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #14

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۴

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: اردوان روشن بین

ویراستار: اردوان روشن بین

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۶ از ۱۰

حجم: ۱۲ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #15

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۵

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: اردوان روشن بین

ویراستار: اردوان روشن بین

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۶ از ۱۰

حجم: ۱۲ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #16

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۶

نویسنده: تام تیلور

طراح: برانو ردندو

مترجم: مهدی نیری

ویراستار: مهدی نیری

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۹٫۰ از ۱۰

حجم: ۱۰ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #17

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۸

نویسنده: تام تیلور

طراح: دنیل سامپر

مترجم: مهدی نیری

ویراستار: مهدی نیری

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۴ از ۱۰

حجم: ۱۰ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #18

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۸

نویسنده: تام تیلور

طراح: دنیل سامپر

مترجم: مهدی نیری

ویراستار: مهدی نیری

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۱۰ از ۱۰

حجم: ۹ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #19

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۱۹

نویسنده: تام تیلور

طراح: دنیل سامپر

مترجم: مهدی نیری

ویراستار: مهدی نیری

گرافیست: محمد فرید قاسمیان

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۴ از ۱۰

حجم: ۱۲ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #20

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۲۰

نویسنده: تام تیلور

طراح: دنیل سامپر

مترجم: استار لرد

ویراستار:

گرافیست: Mr. Green

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۲ از ۱۰

حجم: ۲۱ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #21

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۲۱

نویسنده: برانو ردندو

طراح: دنیل سامپر

مترجم: مهدی نیری

ویراستار:

گرافیست: محمدپویا

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۷ از ۱۰

حجم: ۱۴ مگابایت

دانلود


نام: Injustice 2 #22

نام فارسی: بی عدالتی ۲ شماره #۲۲

نویسنده: برانو ردندو

طراح: دنیل سامپر

مترجم: استارلورد

ویراستار:

گرافیست: محمدپویا

امتیاز (Comic Book Round UP)‌: ۸٫۵ از ۱۰

حجم: ۱۵ مگابایت

دانلود

پسندیدید؟

در خبرنامه ثبت نام کنید و اخبار جدید را در ایمیل خود دریافت کنید

نگران نباشید ما اسپم نیست

چند سالی هستش که با دنیای کمیک آشنا شده ام و در سایت های مختلف کار میکنم، با شروع تابستان سال 1395 به تیم فانتزی لایف پیوستم و از آن موقع بعنوان دبیر بخش کمیک بوک این سایت فعالیت میکنم.

پاسخ دهید

بررسی کنید

برگردان کمیک: Planet Hulk (2 شماره)

از مهم ترین داستان های تاریخ هالک میتوان به داستان Planet Hulk یا سیارۀ هالک اشاره کرد. در…