اَشَه وَهیشتَه، اَرتَه وَهیشتَه یا اُردیبهشت به معنای بهترین راستی‌ و درستی‌ست. این واژه از دو جزء اَشَه به معنای راستی و درستی و وَهیشتَه که صفت برترین به شمار می‌رود(به معنای بهترین) تشکیل شده است.

 • دومین امشاسپند

    اشه وهیشته دومین امشاسپند مذکر در اسطوره‌هاست. او زیباترین نماد نظام جهانی، قانون ایزدی و نظم اخلاقی در هر دو جهان است و نه تنها نظم در جهان را برقرار می‌سازد، بلکه نگهبان نظم دنیای مینوی و دوزخ نیز هست.

     او در دنیای روحانی نماینده‌ی راستی، درستی، پاکی و تقدس اهورامزداست و در دنیای گیتایی نگهبان آتش. او همچنین ضامنِ پایداری نظم جهان است، چه نظم اخلاقی و چه نظم فیزیکی(نظم مادی).

     در ایران باستان نقش بزرگی به آتش و در نتیجه به امشاسپند مربوط بدان محول شده است. آتش از طرفی وسیله‌ای مؤثر برای مبارزه با دیوان و شیاطین است و به‌عنوان والاترین عنصر تقدیس، شهرت کامل دارد. گویند اهریمن با پیدایش زرتشت می‌گریزد و فریاد می‌زند:«زرتشت با اشه وهیشته مرا خواهد سوزاند و از زمین خواهد راند.» چون اهریمن نماینده‌ی بی‌نظمی، آشوب، دروغ و ناپاکی‌ست، با آتش راستی، پاکی، داد و قانون گریزان می‌گردد. به همین خاطر ایرانیان باستان احترام خاصی برای آتش و این امشاسپند قائل بودند و به همین دلیل در چشم همسایگان خویش، قومی آتش پرست جلوه می‌کردند.

      او بر نیایش‌ها نظارت می‌کند و مراقب است تا دیوان و بدکاران را بیش از آن‌چه سزایشان است، تنبیه نکنند. یاران او ایزدان سروش، آذر، رپیتون٬ بهرام و نریوسنگ هستند.

     نماد وی، مرزنگوش، گیاهی علفی با گل‌های سفید و ریز است. این گیاه دارای عطری خوشایند است و برای مصارف طبی از آن بهره گرفته می‌شود.

 • اردیبهشتگان

     اردیبهشتگان از جمله جشن‌های دوازدگانه‌ی ایران باستان بوده و از شمار جشن‌های آتش است. گویند ایرانیان از هزاران سال پیش در روز جشن اردیبهشتگان، لباس سپید رنگ بر تن می‌کردند که نمایانگر پاکیزگی‌ست. از سویی دیگر زمان برگزاری جشن اردیبهشتگان با زمانی که در بسیاری از مناطق ایران گل‌ها شکوفا شده‌اند، همزمان است. از این رو، این جشن به نوعی جشن گل‌ها نیز به‌شمار می‌آید.

 • هماورد اشه وهیشته-اِندَر

     ایندرَه یا اِندَر دومین دیو از دیوهای کمالگان است که اهریمن آفرید. این دیو آفریدگان را از نیکویی کردن بازمی‌دارد. او دشمن اصلی اشه وهیشته و ضد نظم و ترتیب است.

پایان

 • افسانه‌ی آزور آهای

       افسانه‌ها و پیشگویی‌های بسیاری پیرامون هجوم شیاطین سرما، وقوع شب طولانی و منجی بشریت …
 • حاکم راستین (تکمیلی)

         پیش از این در مقاله‌ی “حاکم راستین” به بررسی برخی از شخصیت‌های محتمل بر…
 • حاکم راستین

         “تخت آهنین به چه کسی خواهد رسید؟” و یا “چه کسی شایستگی و صلاحیت ن…
 • اساطیر ایران: وُهومَنَه

        وُهومَنَه، وُهومَن یا بَهمَن به معنای نیک منش یا نیک نهاد است. این واژه از دو جزء وُ…
 • اساطیر ایران: امشاسپندان

         امشاسپندان یا اَمِشَه سپَنتَه، جمع امشاسپند است که به معنای جاودانان پاک یا مقدسان …
 • اساطیر ایران: پیشگفتار

         آن‌جا که تاریخ گنگ و بی‌صداست، اسطوره سخنگوی جان‌ها و دل‌هاست چرا که آیینه‌ی تمام ن…
 • اژدهایان در اساطیر ایران

  اژدهایان موجوداتی آتشین‌ دَم، خزنده و فلس‌دار با دو پا و دو بال‌اند که دندان‌ها و پنجه‌های…
 • اساطیر ایران: وُهومَنَه

        وُهومَنَه، وُهومَن یا بَهمَن به معنای نیک منش یا نیک نهاد است. این واژه از دو جزء وُ…
 • اساطیر ایران: امشاسپندان

         امشاسپندان یا اَمِشَه سپَنتَه، جمع امشاسپند است که به معنای جاودانان پاک یا مقدسان …

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

افسانه‌ی آزور آهای

     افسانه‌ها و پیشگویی‌های بسیاری پیرامون هجوم شیاطین سرما، وقوع شب طولانی و منجی بشریت …