دبیرخانه‌ی نخستین دوره‌ی مسابقه‌ی داستان‌‌کوتاه‌نویسی فانتزی، بنا به اعلان رسمی منتشره‌ی خویش در یکم فروردین‌ماه و پس از پایان تمدیدی چند روزه‌، اعلام می‌دارد که بر اساس اعلان رسمی، مهلت ارسال آثار برای مسابقه‌ پایان یافته و آثاری که از این تاریخ به بعد برای دبیرخانه ارسال می‌شوند، در این دوره از مسابقه‌ی داستان‌‌کوتاه‌نویسی شرکت داده نخواهند شد.

      فرایند داوری داستان‌های دریافتی به زودی آغاز می‌گردد و پس از پایان کار گروه داوران، فهرست داستان‌های برگزیده و اعضای گروه داوران به همراه ریز نمرات ارزشیابی داستان‌های دریافتی اعلام خواهند شد.

با احترام
سینا صادقی- دبیر نخستین مسابقه‌ی داستان‌نویسی فانتزی ۱۳۹۶
امیرحسین رستمی- سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

دومین دوره‌ی مسابقه‌ی داستان‌نویسی «هزار افسان»، برگزیدگان خود را شناخت!

بالاخره برگزیدگان دومین دوره‌ی مسابقه‌ی داستان‌نویسی «هزار افسان»، مشخص شدند! …