دبیرخانه‌ی نخستین دوره‌ی مسابقه‌ی داستان‌‌کوتاه‌نویسی فانتزی، به جهت ایجاد فرصت کافی برای آن دسته از نویسندگان که در آخرین روز‌های مهلت ارسال آثار تمدید این مهلت را از این دبیرخانه خواستار شده‌اند، تصمیم گرفت تا امکان ارسال اثر را تا پایان روز هفدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۶ تمدید کند. توجه داشته باشید این تمدید نهایی بوده و داستان‌هایی که پس از تاریخ اعلام شده برای دبیرخانه‌ی جایزه ارسال شوند، به هیچ عنوان مورد ارزیابی و داوری قرار نخواهند گرفت.

      اعلان اولیه‌ی مسابقه‌ شامل شرایط کامل «نخستین دوره‌ی مسابقه‌ی داستان‌‌کوتاه‌نویسی فانتزی» را می‌توانید در این نشانی مشاهده کنید.

با احترام
سینا صادقی- دبیر نخستین مسابقه‌ی داستان‌نویسی فانتزی ۱۳۹۶
امیرحسین رستمی- سردبیر

پاسخ دهید

بررسی کنید

ندایی از جنس یخ و آتش

ویژه‌برنامه‌های فانتزی‌لایف به مناسبت پخش فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت... …