خانه نمایه

پدرام اسماعیل پور

عکس کاور خود را تغییر دهید.

بارگذاری

عکس کاور خود را تغییر دهید.


کمیک فن، پاترهد و عاشق رپ. از سال ۱۳۹۵ به تیم فانتزی لایف پیوستم و بعنوان سردبیر بخش کمیک‌بوک و گرافیست فعالیت میکنم.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

نظرات بسته شده است.