وُهومَنَه، وُهومَن یا بَهمَن به معنای نیک منش یا نیک نهاد است. این واژه از دو جزء وُهو به معنای خوب و نیک و مَنَه به معنای منش  و اندیشه تشکیل شده است.

 • نخستین امشاسپند

      وهومنه امشاسپندی مذکر و نخستین زاده‌ی اهورامزداست. وی یکی از بزرگترین ایزدان مَزدَیَسناست که در سمت راست اهورامزدا می‌نشیند و تقریباً در نقش مشاور اوست. او همان ایزد بزرگی‌ست که روان اشو زرتشت را به پیشگاه اهورامزدا راهنمایی کرد.

      وهومنه هر روز گزارشی از اندیشه، گفتار و کردار انسان‌ها فراهم می‌سازد. او روان نیکوکاران را پس از مرگ “خوش آمد” می‌گوید و روح را به بالاترین قسمت بهشت راهنمایی می‌کند. یکی دیگر از وظایف وهومنه این است که به آدمیان، گفتار نیک آموزش می‌دهد و از هرزه‌گویی باز می‌دارد. در روی دیگر این تصویرپردازی می‌توان این نکته را دریافت که اندیشه‌ی نیک، نمود خرد خداست و وهومنه از طریق سرشت انسان است که او را به سوی خدا رهبری می‌کند، چرا که با بهره‌گیری از اندیشه‌ی نیک است که می‌توان به شناخت دین دست یافت.

      بهشت خانه‌ی وهومنه خوانده شده‌ است و نیکوکاران در سرای وهومن(بهشت) به پاداش ایزدی می‌رسند. همچنین آمده‌ است که اشو زرتشت به یاری فرشته‌ی بهمن به پیامبری برگزیده شد.

      کسی که با دل و جان به وهومنه روی آورد، هیچ‌گاه دیوانی چون آیشمه، آز، رشک و بالاتر از همه‌ی آن‌ها، اکومن، که با وهومنه مخالف هستند، به او نزدیک نخواهند شد. همچنین همکاران او در میان ایزدان، ایزد ماه و ایزد گوشورن هستند. ایزدان رام، سپهر و زروان نیز در زمره‌ی یاران او به شمار آمده‌اند.

      خروس که از مرغکان مقدس به شمار می‌رود و در سپیده‌دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانده و مردم را به برخاستن، عبادت و کار فرا می‌خواند، نماد ویژه‌ی اوست.

 • بهمنگان

      در روز دوم بهمن ماه جشنی برپا می‌شد که بهمنگان یا بَهمَنجَنه نام داشت. در جشن بهمنگان به احترام وهومنه که در جهان گیتایی گماشته‌ی چهارپایان سودمند است، از خوردن گوشت پرهیز می‌کنند. ایرانیان قدیم در این روز شادی می‌کردند و خود را برای پیروی از ویژگی‌های پسندیده‌ی آن امشاسپند، که راهنمای پیشرفت و سعادت است، آماده می‌ساختند.

 • هماورد وهومنه-اَکومَن

      اَکومَن به معنای اندیشه‌ی بد است. او دیوی‌ست که باعث می‌شود اندیشه‌ی بد به ذهن آفریدگان راه یابد. او دشمن وهومن است. اکومن بر پایه‌ی مزدیسنا نخستین دیو از دیوهای کماله است. دیوی که اندیشه‌ی مردم را می‌آلاید و آنان را وسوسه می‌کند. باعث خصومت، لجاجت، جدل و کینه می‌شود. وی همچین پیک اهریمن و همراه خشم است.

پایان

 • افسانه‌ی آزور آهای

       افسانه‌ها و پیشگویی‌های بسیاری پیرامون هجوم شیاطین سرما، وقوع شب طولانی و منجی بشریت …
 • حاکم راستین (تکمیلی)

         پیش از این در مقاله‌ی “حاکم راستین” به بررسی برخی از شخصیت‌های محتمل بر…
 • حاکم راستین

         “تخت آهنین به چه کسی خواهد رسید؟” و یا “چه کسی شایستگی و صلاحیت ن…
 • اساطیر ایران: اَشَه وَهیشتَه

       اَشَه وَهیشتَه، اَرتَه وَهیشتَه یا اُردیبهشت به معنای بهترین راستی‌ و درستی‌ست. این و…
 • اساطیر ایران: امشاسپندان

         امشاسپندان یا اَمِشَه سپَنتَه، جمع امشاسپند است که به معنای جاودانان پاک یا مقدسان …
 • اساطیر ایران: پیشگفتار

         آن‌جا که تاریخ گنگ و بی‌صداست، اسطوره سخنگوی جان‌ها و دل‌هاست چرا که آیینه‌ی تمام ن…
 • اژدهایان در اساطیر ایران

  اژدهایان موجوداتی آتشین‌ دَم، خزنده و فلس‌دار با دو پا و دو بال‌اند که دندان‌ها و پنجه‌های…
 • اساطیر ایران: اَشَه وَهیشتَه

       اَشَه وَهیشتَه، اَرتَه وَهیشتَه یا اُردیبهشت به معنای بهترین راستی‌ و درستی‌ست. این و…
 • اساطیر ایران: امشاسپندان

         امشاسپندان یا اَمِشَه سپَنتَه، جمع امشاسپند است که به معنای جاودانان پاک یا مقدسان …

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

افسانه‌ی آزور آهای

     افسانه‌ها و پیشگویی‌های بسیاری پیرامون هجوم شیاطین سرما، وقوع شب طولانی و منجی بشریت …