جنگ نخستین انسان‌ها و فرزندان جنگل، نام جنگی بود که در سپیده‌ی قرون رخ داد.

      پیش درآمد جنگ: پیش از ورود نخستین انسان‌ها به قاره‌ی وستروس، فرزندان جنگل در بیشتر نواحی این سرزمین حکمرانی می‌کردند. دوازده هزار سال پیش، نخستین انسان‌ها از قاره‌ی ایسوس و از طریق بازوی دورن وارد وستروس شدند. به مرور که نخستین انسان‌ها در وستروس پراکنده شدند، شروع به قطع درختان و سوزاندن آن‌ها برای ساخت قلعه‌های خود کردند. این مساله فرزندان جنگل را که درختان را می‌پرستیدند، خشمگین نمود و در نهایت آن‌ها علیه نخستین انسان‌ها اعلان جنگ کردند.

      جنگ: این دو گونه از موجودات نبرد سختی را برای غلبه بر یک‌دیگر آغاز کردند که به نظر می‌رسد نابودی بازوی دورن و جاری شدن سیل در نِک به وسیله‌ی پبشگوهای سبز در نتیجه‌ی این نبردها اتفاق افتاده است. همچنین گفته شده است که پیشگوهای سبز در این نبرد، درختان را به جنگجویان تبدیل می‌کرده‌اند. علی‌رغم استفاده‌ی آشکار فرزندان جنگل از نیروهای جادویی، آن‌ها در حال شکست خوردن در جنگ بودند. نخستین انسان‌ها به شمشیرهایی از برنز و زره‌های آهنین مجهز بودند و جثه‌ی بزرگ‌تر و بنیه‌ی قوی‌تری داشتند.

      صلح: پس از سال‌ها نبرد و پیش از آن‌که یکی از طرفین بتواند دیگری را به زانو درآورد، نهایتاً طرف‌های درگیر با برقراری آتش بس موافقت کردند و معاهده‌ی صلحی را در جزیره‌ی چهره‌ها به امضا رساندند. بر طبق این معاهده دو طرف توافق کردند که با صلح و آرامش در کنار یک‌دیگر زندگی کنند. جنگل‌ها به فرزندان جنگل واگذار شد و باقی سرزمین‌ها به نخستین انسان‌ها. با گذشت زمان نخستین انسان‌ها پرستش خدایانی را که با خود از ایسوس آورده بودند، رها کردند و شروع به پرستش خدایان فرزندان جنگل کردند. با امضای معاهده‌ی صلح، سپیده‌ی قرون پایان یافت و عصر جدیدی تحت عنوان عصر قهرمانان آغاز شد. این معاهده چهار هزار سال در جریان بود تا آن‌که آدرهای رازآلود از سرزمین زمستان ابدی به وستروس هجوم آوردند و مرگ و تباهی را برای هر دو گونه‌ی موجودات در دورانی که شب طولانی خوانده می‌شود به همراه آوردند. معاهده‌ی بین انسان‌ها و فرزندان جنگل با ورود مهاجمین تازه به وستروس (آندال‌ها) پایان یافت.

پایان


پی‌نوشت
*این یادداشت برگرفته از دانشنامه‌ی نغمه‌ای از یخ و آتش است.

 • افسانه‌ی آزور آهای

       افسانه‌ها و پیشگویی‌های بسیاری پیرامون هجوم شیاطین سرما، وقوع شب طولانی و منجی بشریت …
 • حاکم راستین (تکمیلی)

         پیش از این در مقاله‌ی “حاکم راستین” به بررسی برخی از شخصیت‌های محتمل بر…
 • حاکم راستین

         “تخت آهنین به چه کسی خواهد رسید؟” و یا “چه کسی شایستگی و صلاحیت ن…
 • افسانه‌ی آزور آهای

       افسانه‌ها و پیشگویی‌های بسیاری پیرامون هجوم شیاطین سرما، وقوع شب طولانی و منجی بشریت …
 • حاکم راستین (تکمیلی)

         پیش از این در مقاله‌ی “حاکم راستین” به بررسی برخی از شخصیت‌های محتمل بر…
 • حاکم راستین

         “تخت آهنین به چه کسی خواهد رسید؟” و یا “چه کسی شایستگی و صلاحیت ن…

دیدگاهتان را بنویسید

بررسی کنید

افسانه‌ی آزور آهای

     افسانه‌ها و پیشگویی‌های بسیاری پیرامون هجوم شیاطین سرما، وقوع شب طولانی و منجی بشریت …